Ruxia i Ruxianos w romansach rycerskich autorstwa Feliciano de Silva

Katarzyna Setkowicz

Resumen


W niniejszym artykule przeanalizowany został sposób wykorzystania przez Feliciano de Silva autentycznego toponimu Ruxia (Ruś) przy konstruowaniu świata przedstawionego w romansie rycerskim. Jak zostaje wykazane, Feliciano de Silva jedynie częściowo wpisuje się w tendencję zaobserwowaną wcześniej m.in. u Garci Rodrigueza de Montalvo, który w swoich dziełach nakreśla jasną opozycję pomiędzy chrześcijańskim światem błędnego rycerstwa a złym i nikczemnym pogaństwem. Autor z Ciudad Rodrigo, chcąc nawiązać do chwały średniowiecznego Konstantynopola, powraca do czasów konfliktu bizantyńsko-ruskiego, który twórczo wykorzystuje w aż trzech księgach Florisel de Niquea. Ruxia, jeden z głównych przeciwników greckiego rodu, przedstawiona zostaje jako pogańska potęga militarna, której przewodzą władcy odważni, lecz zarazem owładnięci żądzą, niemoralni i okrutni.

Citas


Anonim (2014): Powieść minionych lat, Templum, Wodzisław Śląski.

Harris J. (2007): Constantinople: Capital of Byzantium, Continuum, London.

Meyendorff J. (2010): Byzantium and the rise of Russia, Cambridge University Press, New York.

Neri S. (2007): Antología de las arquitecturas maravillosas en los libros de caballerías, Centro de Estudios Cervantinos, Alcalá de Henares.

Pérez J. (2006): Mitos y tópicos de la historia de España y América, Algaba Ediciones, Madrid.

Ramos Nogales R. (1995): “El Amadís y los nuevos libros de caballerías (1495-1530)”, Insula 584-585, s. 13-15.

Silva F. de (2004): Amadís de Grecia, Centro de Estudios Cervantinos, Alcalá de Henares.

Silva F. de (1584): Florisel de Niquea (Partes 1-2), Domingo de Portonariis, Zaragoza.

Silva F. de (1999): Florisel de Niquea (Tercera Parte), Centro de Estudios Cervantinos, Alcalá de Henares.

Silva F. de (1568): Florisel de Niquea (Cuarta Parte, Libro I y II), Pierrez de la Floresta, Zaragoza.


Texto completo: PDF

Refbacks

  • No hay Refbacks actualmente.

Eslavística Complutense
ISSN 1578-1763
ISSN-e 1988-2912

© . Universidad Complutense de Madrid
Biblioteca Complutense | Ediciones Complutense